Het Droogdok Jan Blanken is een droogdok dat tussen 1798 en 1822 onder leiding van Jan Blanken is gebouwd in het Zuid-Hollandse Hellevoetsluis. Het dok is door zijn opbouw uniek in zijn soort en is het enige werkende stenen droogdok in Europa. Een echt staaltje levend cultuurhistorisch maritiem erfgoed. Dit maakt het vandaag de dag een rijksmonument. 

Jan Blanken vestigde zich in 1775 in Hellevoetsluis als opzichter van de directie Hollandse Fortificatiën. Hij had onder andere toezicht op de vestingwerken en de landsgebouwen op Voorne-Putten. In de loop van de jaren maakte mij meerdere plannen en plattegronden voor de inrichting van de vesting. Voor de nieuwe inrichting en de bouw van het droogdok moest de haven worden afgedamd. Deze plattegrond laat de plannen voor de afdamming van de haven, de vervanging van de zeesluis, uitdieping van de haven en aanleg van het Droogdok zien.

Voor de nieuwe inrichting van de haven moest deze afgedamd en leeg gepompt worden. Jan Blanken vergeleek de tijd om de haven droog te malen met molens en paarden of met een modern stoomgemaal. Het verschil in tijd was aanzienlijk: de ouderwetse manier van pompen duurde een maand, een stoommachine klaarde klus in minder dan een week. De stoommachine werd in Engeland aangekocht bij het bedrijf van Boulton & Watt. De machine werd later gebruikt om het droogdok leeg en vol te pompen. De pompen werden vlak naast het dok geplaatst in het pomphuis. Jan Blanken maakte deze tekeningen van het pomphuis met daarin de stoommachine met 9 pompen.

Aquarel van het eerste schip, Hr Ms fregat Euridice, wat is gedokt in het Droogdok te Hellevoetsluis op 13 september 1806.

Op de muren van het dok staan enkele marineofficieren, kijkend en wijzend naar het schip. De vlag, rood-wit-blauw, met in het midden het wapen van de koninkrijk Holland, met de statenleeuw en de Franse adelaar. Op het schild de spreuk: ”Eendragt maakt macht”. De spreuk ‘Eendracht maakt macht’ was van 1588-1795, ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden, de wapenspreuk van Nederland. De uitdrukking houdt in dat wie samenwerkt, sterker staat en meer gedaan krijgt.

Duik in de collectie van Jan Blanken Jansz en ontdek meer over zijn leven, het droogdok en hoe hij Hellevoetsluis en Nederland heeft veranderd op waterstaatkundig gebied.