De Rijkswerf was de grootste werkgever van de Hellevoetsluis en het kloppend hart van de marinehaven waar voornamelijk reparaties en onderhoud werden uitgevoerd. Dankzij de investeringen die in de Franse Tijd waren gedaan, beschikte Hellevoetsluis over een moderne werf met een gloednieuw Droogdok.

Verder bestond de werf uit diverse loodsen, werkplaatsen en magazijnen. Als werkplaatsen waren er de bankwerkerij, de ketelmakerij en gieterij, de scheepsbeschieterswerkplaats, de houten en de ijzeren scheepmakerij, de takelaarswerkplaats, de smederij, de monteurswerkplaats en de zeilmakerij. Tegen het einde van de negentiende eeuw werd op de Rijkswerf ook een deel van het Marinetorpedodienst ondergebracht: het torpedoatelier. Daar vonden de scheepstimmerlieden, schilders, modelmakers, voorslagers, ketelmakers, smeden en zeilmakers hun werk. In 1887 werkten er 310 arbeiders op de marinewerf.

Maquette van de Rijkswerf te Hellevoetsluis

Van de Rijkswerf is een gedetailleerde maquette gemaakt in 1834 door de gepensioneerde oud-meesterknecht en modelmaker van de werf, K. Vermaas. Het heeft een oppervlakte van twee bij vier meter en heeft een prachtig beeld hoe de marinewerf in Hellevoetsluis er aan het begin van de negentiende eeuw uitzag.

Straks is deze maquette te bezichtigen in het de nieuwe museumloods.

Op de foto zie je het personeel van de smederij op de Rijkswerf. Op de achtergrond is de rij schoorstenen van de smidsvuren nog te zien. Door de overgang van houten schepen naar ijzeren schepen in de negentiende eeuw werden smederijen steeds belangrijker voor de Rijkswerf.

Dit bord hing boven de oostelijke toegangspoort van de Rijkswerf. Na de vereniging van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden in het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden heeft koning Willem I het Rijkswapen vastgesteld zoals op dit bord te zien. ”Je maintiendrai” is op dit moment de wapenspreuk van Nederland sinds 1815 en betekend ”Ik zal handhaven”.